Andra måndagen i varje månad kl. 19.00 (ej under sommarmånaderna)


Kommunalhusv. 3 Fritsla

Chickidés lokaler

2019

Vårens möten

14 januari

11 februari årsmöte

11 mars

8 april

13 maj


Höstens möten

9 september

14 oktober

11 november

9 december


Hjärtligt välkomna!

Marks Frimärksklubb!

Kontakt

Ordförande Ronny Wallenberg 0739-95 68 63

Kassör Christina Kaspersson 0706-94 99 20